S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара

S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара
S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара
S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара
S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара
S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара
S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара
S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара S.H.E.L.K. - Антон и Гульнара
Флористика и декор - DECOR DEPARTMENT
Организация - Wedding Classic
Фото - Юлия Каптелова